Privacy Policy

P Privasi dan Policy

  • 1.       Data peribadi pelanggan laman web kami tetap sangat sulit dan hanya digunakan untuk melaksanakan tindakan di atas dan untuk tujuan maklumat. Penyerahan  anda oleh data peribadi anda, bererti anda berusia lebih dari 12 tahun dan bersetuju dengan data yang digunakan oleh syarikat kami. Butiran peribadi anda tidak  akan diserahkan kepada pihak ketiga, melainkan jika diperlukan oleh undang-undang pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang.

  • 2.       Syarikat berhak mengubah atau mengemas kini terma dan syarat ini, tetapi hak ini tidak mempengaruhi terma dan syarat yang ada, diterima oleh pelanggan setelah membuat pesanan. Pengubahsuaian atau pembaharuan akan berkuatkuasa dari masa yang memaklumkan teks apa-apa perubahan. Sila semak secara berkala bagi perubahan kepada terma dan syarat bahagian tapak web ini.